Nyheder

Nye regler om samvær – ”chikanepakken”

Nye regler om samvær er trådt i kraft 1. oktober 2015. Ændringerne er blevet kaldt ”chikanepakken” og skal modvirke, at en forælder forhindrer et barns samvær med den anden forælder.

Advokat Karen Marie Jespersen, der ofte rådgiver i sager om samvær fortæller, at forældreansvarslovens udgangspunkt klart er, at et barn skal bevare kontakten til begge sine forælder – også efter en skilsmisse. Desværre har det i et stadigt stigende antal sager vist sig temmelig problematisk og navnlig i tiden lige efter et brud, hvor begge forældre måske følelsesmæssigt er i en presset og vanskelig situation ses det, at et barn gennem flere måneder mister kontakten til en mor eller far.

Ændringerne i loven forsøger at sikre en bevarelse af barnets regelmæssige kontakt med den forælder, hvor barnet ikke bor.

De 4 væsentligste ændringer

1.    Midlertidigt kontaktbevarende samvær

Statsforvaltningen skal nu inden 3 uger træffe en afgørelse om ”midlertidigt kontaktbevarende samvær”, når en samværsforælder henvender sig til Statsforvaltningen. Det midlertidige kontaktbevarende samvær skal gælde indtil Statsforvaltningen har truffet den endelige afgørelse om det løbende samvær. 

 

2.    Automatisk erstatningssamvær

Som noget helt nyt har en samværsforælder helt automatisk ret til et såkaldt erstatningssamvær, hvis bopælsforælderen aflyser samværet – også hvor aflysningen skyldes barnets sygdom. Advokat Karen Marie Jespersen forklarer, at ifølge reglerne, så er der automatisk samvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, hvis et samvær aflyses.

 

3.    Regulering af bopælsforælderens ferie med barnet

Fremover bliver det ikke længere muligt for en bopælsforælder – uden accept fra den anden forælder – at holde ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis det går ud over barnets samvær med den anden forælder.

Almindelige ferie-og helligdagsperioder skal forstås sådan, at ferien skal være i skolernes ferieperioder.

 

4.    Mødepligt for forældre til vejledningsmøder hos Statsforvaltningen

Der bliver nu mødepligt for forældrene, når en af forældrene har bedt Statsforvaltningen om hjælp til fastsættelse af samvær. Det er en ændring advokat Karen Marie Jespersen hilser velkommen, da det herved forhåbentligt fremover kan undgås at en forælder forhaler samværssagen, sådan at relationen mellem barnet og den anden forælder svækkes. Fremover skal der være en gyldig grund for udsættelse og hvis et afbud skyldes sygdom, så skal forælderen fremlægge en lægeerklæring. Er der ikke gyldig grund for en udeblivelse får pågældende forælder kun mulighed for at sende sine oplysninger og betragtninger til sagen skriftligt og kan altså ikke forklare sig nærmere på et møde.

Kontakt os

Vil du vide mere om ændringerne til forældresansvarsloven? - Eller befinder du dig midt i en vanskelig proces om fastsættelse af samvær for dit barn? Så er du velkommen til at kontakte en af kontorets familieadvokater, der alle kender til problemstillingerne i forbindelse med samværssager og ofte deltager i møder hos Statsforvaltningen om fastsættelse af samvær og i fogedretten omkring udlevering af børn til samvær.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!