Nyheder

Nyt forslag om flere eksperter i retssager

I en ny betænkning foreslår Retsplejerådet, at mulighederne for bevisførelse om sagkyndige forhold i retssager udvides betydeligt. Retsplejerådet anbefaler blandt andet:

• Der kan udpeges flere skønsmænd til at besvare samme spørgsmål, men kun hvis retten finder det hensigtsmæssigt.

• Der bliver lettere adgang til et fornyet syn og skøn over samme genstand af de samme skønsmænd.

• Ved enighed kan retssagens parter som supplement til eller i stedet for optagelse af syn og skøn indhente sagkyndige erklæringer fra egne eksperter om konkrete forhold i sagen.

• Parternes egne sagkyndige må overvære afhøring af eventuelle skønsmænd.

• Det vil nu fremgå direkte af retsplejeloven, at parterne kan fremlægge ensidige sagkyndige erklæringer, der er indhentet inden sagsanlægget.

• Som noget nyt – og ud fra et almindeligt gensidighedsprincip – får modparten også mulighed for at indhente sagkyndige erklæringer fra sine egne sagkyndige eksperter efter sagens anlæg, når den anden part inden sagsanlægget har indhentet en ensidig erklæring fra sine egne rådgivere.

Retsplejerådet forventer, at de foreslåede ændringer medfører, at retterne fremover vil blive forelagt flere spørgsmål angående syn- og skøn og fremlæggelse af sagkyndige erklæringer. Forslaget må endvidere forventes at give anledning til øgede sagsomkostninger navnlig i civile sager. Retsplejerådets betænkning er p.t. sendt i høring og kan formentlig forventes fremsat i det nye folketingsår.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Retsplejerådets betænkning, så kontakt Lars Ole Frederiksen på:

E: lof@bklaw.dk T: 6913 7152

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!