Nyheder

Nyt lovforslag om ansættelsesklausuler

Beskæftigelsesministeren har fremsat nyt lovforslag om ansættelsesklausuler. Et lovforslag, der såfremt det vedtages vil medføre en række væsentlige ændringer i forhold til den nuværende retstilstand allerede fra den 1. januar 2016. 

Den nye lov vil gælde for både konkurrence-, kunde- og jobklausuler, der således samles i én og samme lov. Loven vil gælde for alle lønmodtagere, hvorfor det ikke længere er en betingelse, at medarbejderen er funktionær. 

Jobklausuler

Loven indeholder et generelt forbud mod klausuler. Der er dog visse undtagelser som hidtil i relation til virksomhedsoverdragelser samt vikaransættelser.

Konkurrenceklausuler

Med de nuværende regler, er det en betingelse, at medarbejderen blot indtager en betroet stilling. Med de nye regler, er betingelsen, at medarbejderen skal indtræde en ”helt særlig betroet stilling”.  Med den nye lov, er der dermed sket en skærpelse af reglerne for konkurrenceklausuler og deres anvendelse. 

Kundeklausuler

Senest på opsigelsestidspunktet skal medarbejderen modtage en liste fra arbejdsgiveren, der klart angiver, hvilke kunder medarbejderen har været beskæftiget med de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. 
Både konkurrence- og kundeklausuler kan efter den nye lov, kun opretholdes i op til 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet. 

Konkurrence-og kundeklausuler

Fremover vil en kombineret klausul blive kaldt en ansættelsesklausul. Forskellen fra nuværende regler til den nye lov er væsentlige. For det tilfælde at arbejdsgiveren har indgået en konkurrence- og kundeklausul, kan den kun opretholdes i maksimum 6 måneder efter fratrædelsestidspunktet.  

Kompensation 

Også reglerne om kompensation er ændret med den nye lov. Førhen skulle medarbejderne kompenseres svarende til 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Det er ændret til 40 % ved en klausul med en varighed på op til 6 måneder. Er varigheden mellem 6 og 12 måneder, udgør kompensationen 60 %. De første to måneder skal betales som et éngangsbeløb uanset om medarbejderen har opnået andet arbejde eller ej.  
Hvis medarbejderen efter fratræden opnår andet passende arbejde, vil der ske en forholdsmæssig beregning af kompensationen på hhv. 16 og 24 % afhængig af klausulens varighed på enten 6 eller 12 måneder. 

Brockstedt-Kaalunds kommentarer 

Med lovforslaget er der tilsigtet en række væsentlige ændringer på området for klausuler i et ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til varigheden og i forhold til kompensationsniveauet. 
En væsentlig faktor, såfremt lovforslaget vedtages er den forholdsvis korte tidsfrist. Loven er sat til at træde i kraft den 1. januar, hvilket ikke giver meget tid for virksomheder. Særligt bør virksomheder overveje, om klausuler der overvejes skal aftales inden den 1. januar 2016.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om emnet eller har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte:

Jørgen Dreyer på mail jdr@bklaw.dk eller på tlf. 69 13 71 42  

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!