Nyheder

Ny praksis vedrørende offentliggørelse af billeder

Datatilsynet har ændret praksis i forhold til virksomheders offentliggørelse af billeder på internettet. 

Hidtil har offentliggørelse af portrætbilleder af medarbejdere på internettet krævet samtykke, mens offentliggørelse af såkaldte situationsbilleder (billeder, hvis formål efter billedets indhold ikke primært er at vise den enkelte medarbejder, men selve situationen på billedet) ikke har krævet samtykke.

Datatilsynet har besluttet at droppe denne sondring mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Tilsynets opfattelse fremadrettet er, at spørgsmålet om, hvorvidt et billede kan offentliggøres på internettet uden samtykke fra personen/personerne på billedet, afhænger af en konkret helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen. 

Vurderingen af om et billede kan offentliggøres uden samtykke, bør ifølge Datatilsynet tage udgangspunkt i følgende overvejelser:

  • - Hvor er billedet taget? 
  • - Hvorfor er billedet taget? 
  • - I hvilken sammenhæng indgår billedet? 
  • - Hvad er formålet med offentliggørelsen?

Sat på spidsen vil det i sidste ende være Datatilsynet, der vurderer om virksomhedens vurdering har været rigtig, f.eks. i forbindelse med et tilsyn eller en klagesag. 

Husk i øvrigt, at selvom det vurderes OK at offentliggøre et billede uden samtykke, så gælder den persondataretlige oplysningspligt stadig. Dvs. man skal sørge for, at personen på billedet er oplyst om offentliggørelsen + har modtaget oplysninger om en række andre ting, herunder bl.a. formålet med offentliggørelsen, personens ret til at klage til Datatilsynet m.v. 

Husk også, at hvis personen på billedet er utilfreds med offentliggørelsen, så har personen ret til at gøre indsigelse. Udgangspunktet er, at hvis personen gør indsigelse mod offentliggørelsen af billedet, så skal man fjerne det igen fra hjemmesiden (eller hvor det nu er offentliggjort), medmindre tungtvejende hensyn trækker i den anden retning.  

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Kontakt advokat Søren Hedegaard Frederiksen på tlf. 61 22 26 58 eller e-mail shf@bklaw.dk, hvis du har spørgsmål om billedrettigheder eller behov for hjælp til en konkret sag. 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!