Nyheder

Personlig virksomhed eller selskab?

Alle, der starter selvstændig virksomhed, bør gøre sig nøje overvejelser om, hvorvidt virksomheden skal drives som en personlig virksomhed eller i selskabsform. 

Mange iværksættere brænder så meget for at komme i gang, at de måske ikke får gjort sig disse overvejelser i tilstrækkelig grad og blot starter op med en personlig drevet virksomhed, fordi ”det er det letteste”. 

Det betyder dog ikke, at man ikke senere kan skifte virksomhedsform, f.eks. fra en personlig drevet virksomhed til et selskab. Det gælder også selvom man er flere sammen om at drive virksomheden i et interessentskab.
 

Skift af virksomhedsform

Skift af virksomhedsform kan ske på flere måder, men det sker typisk ved en skattefri virksomhedsomdannelse. 

Når man normalt stifter et selskab skal man indbetale selskabskapitalen kontant. Ved et anpartsselskab skal kapitalen være mindst 50.000 kr. og ved et aktieselskab skal kapitalen være mindst 500.000 kr. Den nye selskabsform, Iværksætterselskaber, hvor kapitalkravet i teorien kun er 1 kr. kan ikke bruges til skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

Skattefri virksomhedsomdannelse

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse indskyder man alle virksomhedens aktiver og (al) virksomhedens gæld, og der er alene krav om, at nettoaktiverne (aktiver minus gæld) udgør et beløb svarende til kapitalkravet for at stifte et selskab. Opgørelse heraf skal ske ved at revisor udarbejder en vurderingsberetning, og revisor står dermed som garant for, at værdierne er til stede på stiftelsestidspunktet.

Overstiger gælden aktiverne er det alligevel muligt at omdanne til et selskab, men det kræver så, at man lader en del af gælden fra virksomheden blive tilbage i personligt regi. 

Og hvad er så fordele og ulemper ved at drive virksomhed i selskabsform frem for i personligt regi?
 

Undgå at hæfte personligt 

Den helt oplagte fordel ved selskabsformerne er, at man ikke hæfter personligt for den gæld, som selskabet påtager sig overfor f.eks. udlejer, personale og leverandører. Pengeinstituttet, der også typisk er en større kreditor, vil som oftest betinge sig personlig kaution for at yde driftsfinansiering, men denne risiko kan reduceres eller i nogle tilfælde helt elimineres ved at lade pengeinstituttet få pant i virksomhedens aktiver. 

 

Offentlige regnskaber

En ulempe, som nogen går meget op i er, at virksomhedens regnskaber bliver offentlige, således alle og enhver kan få indsigt i virksomhedens økonomi. En anden ulempe kan for nogle være, at et eventuelt underskud ved driften af virksomheden ikke kan fratrækkes i personlig indkomst man har ved siden af virksomheden. 

Skattemæssigt er der visse mindre forskelle på at drive virksomhed i personligt regi og i selskabsform. Det vil bero på en konkret vurdering, hvilken driftsform der er mest hensigtsmæssig for den enkelte virksomhedsejer. 

 

Hvilken selskabsform er denne rette for dig?

Mulighederne er mange, men det kortfattede råd til såvel nye iværksættere som selvstændige, der allerede er i gang; kontakt advokat og revisor og bed om råd for at opnå den optimale driftsform. Og husk, at den optimale driftsform i går ikke nødvendigvis er den optimale driftsform i morgen, så der er god grund til løbende af få foretaget et servicetjek af virksomhedens situation. 

Hos Advokatpartnerselskabet Brockstedt-Kaalund er vi altid parat til at se på din konkrete situation, og den første indledende drøftelse er gratis. Kontakt Søren Schulz, ses@bklaw.dk eller Tom Jensen, tje@bklaw.dk, hvis du har spørgsmål til artiklen eller ønsker at vide mere. 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!