Nyheder

Registrering af arbejdstagers arbejdstid

På sigt kan du som arbejdsgiver være forpligtet til at registrere din arbejdstagers arbejdstid.

På baggrund af en ny sag har EU-domstolen nu fastslået, at alle medlemsstater skal kræve, at arbejdsgivere skal etablere systemer, der registrerer arbejdstageres faktiske, daglige arbejdstid. Formålet er at sikre, at arbejdstagerne får mulighed for at håndhæve deres ret til en maksimal arbejdstid på 48 timer om ugen samt retten til daglige og ugentlige hvileperioder. Samtidig vil arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet blive forbedret.
Registreringen af arbejdstagernes arbejdstid skal foregå på en objektiv og pålidelig måde. Der tages hensyn til særlige forhold inden for bestemte virksomhedssektorer.

Om sagen

Den konkrete sag handlede om en spansk fagforening, der anlagde sag ved en spansk domstol og påstod, at Deutsche Bank ikke havde anvendt et system til registrering af arbejdstagernes arbejdstid og dermed sikret korrekt kontrol af, om arbejdstiden oversteg det tilladte, og om fagforeningen blev korrekt informeret om det månedlige overarbejde. Ifølge fagforeningen havde banken samtidig ignoreret en påtale fra det spanske arbejdstilsyn om indførelse af et registreringssystem.

Eftersom der i Spanien ikke var fastsat noget krav om registrering af reel arbejdstid – men kun registrering af overarbejde, blev den spanske domstol i tvivl om, hvorvidt spansk ret var i overensstemmelse med EU-retten.  

Retten til en begrænsning af maksimal arbejdstid samt daglige og ugentlige hvileperioder er fastsat i både arbejdsdirektivet og EU-chartret. I arbejdsdirektivet er der dog ikke konkrete bestemmelser om, hvordan medlemsstaterne skal sikre gennemførelsen af rettighederne.
Men EU-domstolen traf afgørelse i sagen med vægt på, at arbejdstageren var den svage part, som kunne frygte efterfølgende konflikter med sin arbejdsgiver. 

På den baggrund skal medlemslandene etablere et system, der på en objektiv og pålidelig måde kan anvendes til registrering af arbejdstageres arbejdstid.

Ikrafttrædelse i Danmark

Reglerne og tidspunkt for ikrafttrædelse i Danmark er ikke fastsat endnu. Det kan blive en vanskelig proces at implementere et registreringssystem for en lang række arbejdsgivere i Danmark.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til reglerne om registrering af arbejdstid eller ønsker hjælp til en konkret sag inden for ansættelsesret er du velkommen til at kontakte:

Advokat Jørgen Dreyer på tlf. 69 13 71 42 eller e-mail jdr@bklaw.dk
Advokat Anders Hammer Hansen på tlf. 33 34 74 04 eller e-mail ahh@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!