Nyheder

Konkursrådet anbefaler smidigere rekonstruktionsregler

Den 3. juli er Konkursrådet kommet med en række anbefalinger til lovændringer, der skal gøre konkurslovens regler om rekonstruktion mere smidige og mindre omkostningskrævende.

Forslaget har til sigte at gøre reglerne mere anvendelige for virksomheder, der er levedygtige, men som på grund af Covid-19 eller andre omstændigheder er blevet insolvente.
Konkursrådet anbefaler, at ændringerne gennemføres hurtigst muligt.

Baggrunden for de nye regler

Rekonstruktionsreglerne blev indført i 2010 som en afløser til betalingsstandsning for at sikre flere kriseramte virksomheders overlevelse. Imidlertid har reglerne ikke haft den succes, som de var tiltænkt, og rekonstruktion er ofte en dyr og besværlig løsning.
På dette grundlag er reglerne blevet genovervejet af Konkursrådet som anbefalerne en række ændringer. 

Forslaget indeholder regler om en time-out-periode, billigere sagsbehandling, virksomhedsoverdragelse ved en ”fast track”-procedure samt mere fleksible regler om virksomhedspant. 

Time-out-periode og billigere behandling

Anbefalingerne er blandt andet, at man skal indføre en slags kontrolleret timeout på 4-8 uger, hvor den kriseramte virksomhed kan opnå beskyttelse fra sine kreditorer, mens virksomheden undersøger, om der er mulighed for en rekonstruktion.

Som reglerne er i dag, vil en virksomhed, som har indledt rekonstruktion, men ikke kan gennemføre den, automatisk gå konkurs.  Denne automatik vil rådet fjerne i time-out-perioden.  Virksomheden bliver altså ikke erklæret konkurs, hvis det inden for perioden viser sig, at der ikke kan opnås en rekonstruktion.

De nugældende regler om rekonstruktion stiller krav om, at der både skal være tilknyttet en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand under rekonstruktionen. Det medfører at omkostningerne til en rekonstruktion hurtigt bliver store. Konkursrådet foreslår, at det fremover skal være valgfrit, om der skal beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand. 

Virksomhedsoverdragelse og Lønmodtagernes Garantifond

Det er konkursrådets anbefaling, at retstillingen omkring hæftelse for lønmodtagerforpligtelser ved virksomhedsoverdragelse fremover skal være den samme uanset, om der er tale om overdragelse i rekonstruktion eller konkurs. Det betyder, at Lønmodtagernes Garantifond skal dække krav, der ligger forud for rekonstruktionen.

Konkursrådet stiller desuden forslag om, at udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond for ansattes krav på løn forud for rekonstruktionen ikke skal afvente rekonstruktionens slutning, som det er tilfældet nu. 

Virksomhedspant

For så vidt angår virksomhedspant, har det tidligere været således, at virksomhedspantet ikke har kunnet omfatte aktiver, som er erhvervet efter beslutning om rekonstruktion (pantet ”fryses”). Dette anbefaler Konkursrådet, at man laver om, så pantet kun fryses, hvis panthaver eller skyldner beder om det.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til Konkursrådets anbefalinger eller insolvensret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte insolvensadvokat Marianne Sørensen og resten af Brockstedt-Kaalunds Insolvensteam

Advokat Marianne Sørensen, tlf. 27 28 56 88, e-mail mso@bklaw.dk

Yderligere information

Læs mere om insolvens, konkurs og rekonstruktion her...

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!