Nyheder

Sag for DJØF - krav på udbetaling af overarbejde?

Brocksted-Kaalund har netop ført en sag for DJØF angående DJØF’s medlems krav på udbetaling af overarbejde som et privilegeret krav fra et konkursbo. 

Den konkrete sag

Sagen vedrørte dels spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere ansatte havde krav på udbetaling af overarbejde, uanset om vedkommende havde krav herpå ifølge ansættelsesaftalen. Dels spørgsmålet om kravet var overgået til køberen af virksomheden i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven, da konkursboet havde solgt virksomheden og i den forbindelse virksomhedsoverdraget DJØF’s medlem.

Skifteretten i Nykøbing Falster gav DJØF medhold i, at den tidligere ansatte have krav på betaling for udført overarbejde, og at kravet var et privilegeret krav i konkursboet, da det ikke var overdraget efter virksomhedsoverdragelsesloven. For Østre Landsret tilkendegav landsretten, at den ville stadfæste skifterettens dom. Da parterne accepterede denne tilkendegivelse blev sagen sluttet for landsretten uden dom.

Krav på kompensation for overarbejde 

Afgørelsen viser, at ansatte som udgangspunkt har krav på kompensation for udført overarbejde, samt at kompensationen i mangel på andre muligheder godt kan være økonomisk, også selvom aftalen er, at overarbejde skal afspadseres. Desuden viser afgørelsen, at erhververen ved en virksomhedsoverdragelse fra et konkursbo alene hæfter for forpligtelser, der vedrører perioden efter afsigelsen af konkursdekret.

Kontakt os om sagen

Har du spørgsmål til sagen, eller ønsker du at få udleveret en anonymiseret version af dommen fra Skifteretten i Nykøbing Falster, kan du skrive til Anders Hammer Hansen, ahh@bklaw.dk, som førte sagen for DJØF for både skifteretten og landsretten.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!