Nyheder

Skal du arve fast ejendom?

Skal du arve fast ejendom? - så vil en nyere dom fra Højesteret måske vække din interesse. Højesteret har nemlig skabt klarhed omkring den såkaldte ”15%-regel”, som vedrører værdiansættelse af fast ejendom i et dødsbo.

Har man som arving krav på at arve fast ejendom til en værdi på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering? Det opstod der tvivl om for et par år siden, da Skat i en konkret sag nægtede at anerkende en værdiansættelse af en ejendom i et dødsbo på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Højesteret har nu slået fast, at du som arving har ret til at arve en fast ejendom til en værdi på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 

Højesteretsdommen

Sagen drejede sig om et dødsbo, som der var to arvinger til. Den ene arving fik som en del af sin arv udlagt to ejendomme til en værdi på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Arvingen gav samtidig et stort arveafkald til fordel for den anden arving. Da Skat fandt ud af dette, fik Skat lavet en vurdering af de to ejendommes værdi, fordi Skat mente, at ejendommene var mere værd. Ejendommenes reelle værdi viste sig at være højere end den værdi, som ejendommene var blevet fastsat til i dødsboet (dvs. 15 % under den offentlige ejendomsvurdering), og derfor ville Skat ikke acceptere, at arvingen arvede ejendommene til en værdi på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Spørgsmålet var herefter, om Skat havde ret til at anfægte en værdiansættelse på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering og kræve en selvstændig vurdering af ejendommene.

Højesteret fastslog, at Skat skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, hvilket der gjorde i den pågældende sag. De særlige omstændigheder var, at arvingen havde optaget lån i ejendommene umiddelbart efter at have fået dem udlagt, og lånenes størrelser vidnede om, at ejendommene var mere værd end de respektive overtagelsesværdier. Den anden særlige omstændighed var, at arvingen, der havde udtaget ejendommene, havde givet et stort arveafkald til fordel for den anden arving. 

Advokatens bemærkninger til dommen

Advokat Marie Rud Hansen fra familie- og arveretsteamet hos Brockstedt-Kaalund er ikke overrasket over Højesteretsdommen, da den blot fastslår, hvad der efter hendes opfattelse allerede gælder: Arvinger kan arve fast ejendom til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
 
Ifølge Marie Rud Hansen er der dog stadig en mindre usikkerhed, da man endnu ikke ved, hvad SKAT fremover vil betragte som ”særlige omstændigheder”. Det vigtige er imidlertid, at SKAT er bundet af 15 %-reglen, som findes i Værdiansættelsescirkulæret , så længe der ikke foreligger særlige omstændigheder.

De særlige omstændigheder kan f.eks. være, at arvingerne har fået foretaget en mæglervurdering af ejendommen, som viser, at ejendommen er væsentligt mere værd end den offentlige vurdering.

Marie Rud Hansen peger på, at arvingerne i den konkrete sag tilsyneladende havde været fuldt ud klar over, at ejendommene var væsentligt mere værd end en værdi på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, hvilket netop udgjorde de 'særlige omstændigheder', der gav udslag i, at SKAT kunne anfægte værdiansættelsen på 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. 

Marie Rud Hansen anbefaler, at man altid søger advokatrådgivning i forbindelse med et dødsboskifte, hvori der skal overdrages fast ejendom, sådan at man er sikker på ikke at komme i klemme hos SKAT. 

Kontakt os

Kontakt vores familieretsteam - advokaterne Marie Rud Hansen eller Karen Marie Jespersen, hvis du har spørgsmål til emnet eller ønsker at vide mere:

Marie Rud Hansen             E:mrh@bklaw.dk eller T: 6913 7164
Karen Marie Jespersen      E:kmj@bklaw.dk eller T: 6913 7119

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!