Nyheder

Skal et konkursdekret tilbagekaldes, hvis konkursfordringen men ikke kurators salær betales?

Brocksted-Kaalund har ført en sag for Business Danmark ved Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling og Østre Landsret angående en begæring om konkurs af et medlems tidligere arbejdsgiver med henblik på udbetaling af manglende løn mv. fra Lønmodtagernes Garantifond.
 

Den konkrete sag

Sagen vedrørte situationen, hvor en lønmodtager for at opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond havde indgivet konkursbegæringen mod sin arbejdsgiver. Efter afsigelse af konkursdekretet, indbetalte skyldneren rekvirentens krav inden kærefristens udløb. Business Danmark tilbagekaldte herefter konkursbegæringen. Kurators foreløbige salær blev imidlertid ikke betalt, hvorfor kurator ikke ville samtykke til at konkursbegæringen blev tilbagekaldt. Sø- og Handelsretten gav kurator medhold i, at konkursbegæringen ikke kunne tilbagekaldes, da kurators foreløbige salær ikke var blevet indfriet af skyldneren. Skyldneren kærede herefter skifterettens kendelse om afsigelse af konkursdekret til Østre Landsret.
 
Østre Landsret stadfæstede skifterettens kendelse og begrundelse, og anførte, at det forhold, at skyldneren havde betalt rekvirenten, ikke kunne føre til andet resultat.
 
Kurators salær skal betales før konkursbegæringen kan tilbagekaldes og dekretet ophæves.
 
Afgørelsen viser, at det ikke er nok kun at indfri rekvirenten, hvis et konkursdekret skal ophæves inden for kærefristen. Kurators foreløbige salær skal også betales inden kærefristens udløb.
 

Kontakt os om sagen

Her kan du læse en anonymiseret version af kendelserne fra Sø- og Handelsretten og Østre Landsret.

Har du spørgsmål til sagen  kan du skrive til Per Buttenschøn, pbu@bklaw.dk eller Andreas Brødsgaard Schnoor, abs@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!