Nyheder

Skilsmisse - Aftaler om børns bopæl kan være ugyldige

Selvom man som forældre har indgået en klar aftale omkring sine børns bopælsadresser efter en skilsmisse eller samlivsophævelse, kan man ikke være sikker på, at aftalen er gyldig, heller ikke selvom aftalen indgås i Statsforvaltningen eller i Retten. Det kan få store konsekvenser for den af forældrene, som har barnet færrest dage. 

Bopælsaftale i strid med CPR-lov

En aftale kan være i direkte strid med reglerne i CPR-loven, og i så fald er aftalen ugyldig. Ifølge CPR-lovens § 8 skal kommunen registrere barnet med bopæl hos den forælder, som barnet opholder sig mest hos. En deleordning, hvor barnet opholder sig 9 dage hos den ene forælder og 5 dage hos den anden forælder vil altid betyde, at barnet har bopælsadresse hos den forælder, der har barnet de 9 ud af 14 dage, uanset om forældrene ønsker noget andet. Den forælder, hvor barnet opholder sig mest, kan altid gå til kommunen og blive registreret som bopælsforælder.

Konkret eksempel

Advokat Eva Østerlund, der ofte bistår kontorets kunder i samværs- og bopælssager, fortæller om en konkret sag, hvor forældrene tidligere havde indgået retsforlig om, at barnet skulle have bopælsadresse hos faren, selvom barnet opholdt sig hovedparten af tiden hos moren. Der opstod uenigheder mellem forældrene, og moren søgte herefter om at få bopælen registreret hos sig. Dette gav kommunen hende medhold i. Faren klagede til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet var enig med kommunen i, at barnets bopæl skulle registreres hos moren, og Ministeriet fastslog, at bopælsregistreringen skulle ske med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor forældrene indgik aftalen (retsforliget). 

Lav skriftlige samværsaftaler

Ifølge Advokat Eva Østerlund er det derfor vigtigt, at man som forælder får en god rådgivning om samværsaftaler, inden eventuelle aftaler underskrives. Så længe forældrene er enige, kan de nemlig i princippet aftale, hvad de har lyst til, men hvis forældrene senere bliver uenige, kan aftalen tilsidesættes, hvis den strider mod CPR-loven. Det er derfor vigtigt at få lavet en skriftlig aftale, der er gyldig – også når der ikke længere foreligger enighed mellem forældrene. 

Kontakt

Kontakt vores familieretsadvokater, hvis du er i tvivl om, hvorvidt den aftale, du har lavet med din ex omkring børnenes bopælsadresser, er gyldig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål i forbindelse med samvær, bopæl og forældremyndighed. 

Eva Østerlund, tlf. 6913 7114 eller eos@bklaw.dk
Marie Rud Hansen, tlf. 6913 7164 eller mrh@bklaw.dk
Karen Marie Jespersen, tlf. 6913 7119 eller kmj@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!