Nyheder

Er du kommet til skade på skiferien?

Desværre har denne vinter betydet rigtig mange skiskader for sneglade danskere. Men heldigvis er det muligt at søge erstatning for skaderne.

Hvis du er kommet til skade på en skiferie, vil skaden skulle anmeldes til din ulykkesforsikring og rejseforsikring, og hvis der er en skadevolder, også til hans/hendes ansvarsforsikring.

Din egen ulykkesforsikring dækker de fleste skader, hvad enten der er tale om selvforskyldte skader eller skader påført af andre. Der gives typisk erstatning for varigt mén eller behandlingsudgifter. Skader som følge af en anden persons handling dækkes også af skadevolderens ansvarsforsikring. Her gives der typisk erstatning for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, erhvervsevnetab og i værste tilfælde forsørgertab.

Det er vigtigt, at du forbindelse med skadens opståen søger fornøden lægehjælp og fortsætter med fornødent og anbefalet behandling, når du er kommet hjem fra skiferien, så der kan ske dokumentation for skaden.

Kontakt vores erstatningsadvokat Jørgen Dreyer på tlf. 69 13 71 42 eller e-mail jdr@bklaw.dk, hvis du har behov for hjælp til en konkret erstatningssag.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!