Nyheder

Søn- og helligdage skal fortsat indregnes ved opgørelse af 120-dage for fuldtidssygemeldte

Sø- og Handelsretten har den 16. maj 2019 afsagt dom i tre principielle sager angående opsigelse på grund af sygefravær efter 120-dagesreglen i funktionærloven.

Afgørelserne vedrørte spørgsmålet, om der ved opgørelsen af de 120 dage i funktionærlovens § 5, stk. 2, for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt, fortsat skal indregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage, som det har været praksis i næsten 70 år, siden Sø- og Handelsretten den 6. september 1950 afsagde dom herom.

Parterne på arbejdsmarkedet har, siden den gamle dom fra Sø- og Handelsretten blev afsagt den 6. september 1950, fulgt den praksis at indregne søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage ved opgørelsen af de 120 dage for fuldtidssygemeldte.

Højesteret har imidlertid ved dom af 22. november 2017 allerede gjort op med en fast praksis gennem mange år vedrørende beregning af sygefravær efter 120-dagesreglen. Her fandt Højesteret, at søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage ikke skulle medregnes helt eller delvist i opgørelsen ved deltidssygemeldinger. Denne dom fra Højesteret har givet anledning til, at spørgsmålet, om hvorvidt fravær på søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage skal medtages i opgørelsen ved fuldtidssygemeldinger, også ønskedes prøvet.

Flertallet i Sø- og Handelsretten fandt, at der hverken efter ordlyden af eller formålet med funktionærlovens § 5, stk. 2, og heller ikke efter Højesterets dom af 22. november 2017 er grundlag for at fastslå, at søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage ikke fortsat skal indregnes ved opgørelsen af de 120 dage for fuldtidssygemeldte. I denne forbindelse henviser Sø- og Handelsretten også til dommen fra den 6. september 1950, der siden har været fulgt i praksis uden indsigelser.

Sø- og Handelsretten har dermed fastslået, at den gamle praksis vedrørende opgørelse af fravær efter 120-dagesreglen ved fuldtidssygemeldinger fortsat er gældende.

Det må forventes, at dommene bliver anket, så Højesteret også får anledning til at tage stilling til spørgsmålet.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har behov for hjælp til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte en af vores dygtige advokater inden for området.

Advokat Anders Hammer Hansen på tlf. 33 34 74 04 eller e-mail ahh@bklaw.dk
Advokat Jørgen Dreyer på tlf. 69 13 71 42 eller e-mail jdr@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!