Nyheder

Syg før eller i din ferie?

SommerferieHvis du som medarbejder bliver syg op til eller i din ferie kan det betyde, at du ikke har mulighed for at afholde din ellers allerede planlagte ferie. Samtidig kan det betyde, at du er berettiget til erstatningsferie. Det afhænger i korte træk af, hvornår sygdommen er opstået - før  eller under ferien.

Opstår sygdommen før feriens begyndelse?

Hvis du som medarbejder bliver syg, før ferien begynder, har du ikke pligt til at afholde din planlagte ferie. Det indebærer også, at din arbejdsgiver ikke kan pålægge dig at afholde din planlagte ferie. 

Det fremgår af ferieloven, at ferien anses for påbegyndt på det tidspunkt, der svarer til arbejdstidens begyndelse den første feriedag. Det betyder, at en medarbejder, der bliver syg før den første feriedag har ret til at udskyde ferien. 

Medarbejderen kan vælge at udskyde dele af eller hele ferien. Udskydes hele ferien bliver den suspenderet. Medarbejderen har i så tilfælde krav på at holde ferien på et senere tidspunkt. Det er dog en betingelse, at medarbejderen melder sig syg og kan dokumentere det. 

Opstår sygdommen under ferien?

Hvis du som medarbejder bliver syg under ferien, kan du ikke afbryde din ferie og få den resterende del af ferien suspenderet. I stedet kan der blive tale om en erstatningsferie, hvis du opfylder en række betingelser. 

Betingelser for erstatningsferie

Først og fremmest er det en betingelse, at medarbejderen er syg i mere end 5 dage i et ferieår. Det er således ikke de første 5 sygedage der gives i erstatning, idet de betragtes som værende afholdt som ferie trods sygdommen. Man akkumulerer derfor sygedagene henover det igangværende ferieår. 

Dernæst skal medarbejderen oplyse arbejdsgiveren om sygdommen i overensstemmelse med de regler der i øvrigt gælder i ansættelsesforholdet.

For det tredje skal medarbejderen kunne dokumentere det med fx en lægeerklæring. Det bemærkes her, at det er medarbejderen, der selv skal betale for lægelig dokumentation og ikke arbejdsgiver. 

Udgangspunktet for en erstatningsferie er, at medarbejderen skal kunne afholde den senere i samme ferieår. Kan medarbejderen ikke nå at afholde ferien i det igangværende ferieår, vil erstatningsferien kunne udskydes til det efterfølgende ferieår, eller medarbejderen vil kunne få den udbetalt. 

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker at vide mere om dine rettigheder, hvis du bliver syg i ferien, er du velkommen til at kontakte advokat Jørgen Dreyer på tlf. 69 13 71 42 eller e-mail jdr@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!