Nyheder

Ny trepartsaftale om lønkompensation

Regeringen har søndag den 15. marts 2020 hastevedtaget en ny trepartsaftale om lønkompensation til de virksomheder, som står overfor at skulle opsige en række medarbejdere.
 
Som nyt tiltag i COVID-19-krisen og for at undgå en langvarig og dyb krise på arbejdsmarkedet, har man indgået aftale om lønkompensation.
 
Aftalen går nærmere ud på, at virksomheder kan få lønkompensation for op til 75 % af medarbejdernes løn, hvis virksomhederne vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at fyre dem. Dog ydes der maksimalt 23.000 kr. pr. medarbejder om måneden.
 
Virksomheden betaler den resterende del af lønnen og medarbejderen giver samtidig afkald på 5 feriedage. Har en medarbejder ikke optjent 5 feriedage, sendes medarbejderen hjem uden løn i de 5 dage.
 
Er der tale om timelønnede medarbejdere, kan kompensationen udgøre op til 90 % af lønnen, dog maksimalt 26.000 pr. medarbejder om måneden.
 
Samtlige parter giver således noget til løsningen.

Eksempler

Eksempel 1: En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte som følge af corona-virus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. I dette tilfælde får restauranten 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejderen afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.
 
Eksempel 2: En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation pr. medarbejder fra staten, svarende til den maksimale lønkompensation. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Hvem kan søge den?

Aftalen gælder konkret for virksomheder, som står overfor at skulle fyre mindst 30 % eller mere end 50  ansatte.

Hvor lang tid gælder den?

Den nye trepartsaftale gælder foreløbigt frem til den 9. juni 2020 og med virkning fra den 9. marts 2020.
 
Det er en forudsætning for at søge kompensationen, at virksomheden i den periode, hvor der er kompensation, ikke opsiger sine medarbejdere. De er således fredet.

Hjælp

Der er mange udfordringer for virksomhederne, og det er derfor vigtigt at få den rette rådgivning. Brockstedt-Kaalunds COVID19-team er opdateret på de seneste lovforslag og love og står klar med rådgivning.
Kontakt os på tlf. 87 22 80 80 eller e-mail info@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!