Nyheder

​Udsigt til nye barselsregler

Som noget nyt har forhandlere fra EU-Parlamentet og EU’s medlemslande indgået en aftale om nye barselsregler. Aftalen går ud på, at hver forælder får øremærket to måneders orlov, og at moderen ikke kan tage faderens orlov, hvis de ønsker det.

Den danske regering er ikke enig i den nye EU-lovgivning og ønsker at bevare reglerne omkring forældrenes frihed til at vælge, hvem af dem, der skal tage orlov og i hvor lang tid. Men som EU-medlemsland skal Danmark følge EU’s fælles love, som har forrang.
Hvis et EU-land ikke følger EU’s regler, kan landet blive dømt ved EU-domstolen for at bryde traktaten.

Aftalen i EU-parlamentet indeholder også regler omkring omsorgsdage. I stedet for barnets første sygedag vil alle lønmodtagere få tildelt 5 årlige omsorgsdage, som kan bruges til at passe børn, ældre eller alvorligt syge i familien.

Den samlede aftale har til formål at sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv samt at styrke intentionen om mere ligestilling.

Hvis du er på vej på barsel, vil du højest sandsynligt ikke blive berørt af de nye EU-regler. De vil blive vedtaget - men skal først godkendes formelt af EU-Parlamentet og EU’s medlemslande.

Kontakt advokat Jørgen Dreyer på tlf. 69 13 71 42 eller e-mail jdr@bklaw.dk, hvis du har spørgsmål til de nye regler.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!