Om Brockstedt-Kaalund 

Nærvær, tillid og professionalisme - vi løser opgaven!

Brockstedt-Kaalund er et større landsdækkende advokatfirma med kontorer i Silkeborg, Aarhus og København. Derudover har kontoret i Silkeborg et filialkontor i Brædstrup.

Brockstedt-Kaalund beskæftiger 70 medarbejdere, heraf knap 30 jurister.

Vi yder komplet juridisk rådgivning til virksomheder inden for alle grene af erhvervsretten, ligesom vi har jurister med speciale i offentlige institutioner og private organisationer. Desuden har vi en række specialister i rådgivning af enkeltpersoner i sager inden for privatretten.

Det er vores mål at være både effektive og resultatorienterede. Derfor sætter vi en ære i at levere løsninger, der er juridisk holdbare og praktisk brugbare. Vores rådgivning tager udgangspunkt i dine behov og er derfor altid relevant i situationen.

Vi har for længst erkendt, at den enkelte advokat ikke længere kan være ekspert på alle områder i en stadig mere kompliceret lovgivning. Derfor har vores advokater specialiseret sig inden for en række juridiske områder, så du er sikret den optimale rådgivning i den givne situation.

Tag en tur rundt på vores website og lær mere om hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe dig med.

 

Advokatpartnerselskabet Brockstedt-Kaalund blev skabt 1. januar 2013. Brockstedt-Kaalund er en fusion af to velkendte advokatfirmaer - Brockstedt-Rasmussen og Kaalund & Partnere. Sammensmeltningen af de to advokatfirmaer lå lige til højrebenet, idet Brockstedt-Rasmussen var særligt orienteret mod den generelle erhvervsret, hvorimod Kaalund & Partnere rådede over stor ekspertise inden for insolvensrets- og privatretsområdet. Et perfekt match. Som led i fusionen blev kontoret i Silkeborg samlet på Godthåbsvej, mens kontoret i København forblev på den eksisterende adresse i Nørregade. Brockstedt-Kaalund advokater i Silkeborg og København fusionerede i 2019.

I 2017 udvidede Brockstedt-Kaalund med et filialkontor i Brædstrup - og i 2020 udvidede firmaet yderligere med et kontor i Aarhus.
Dermed er Brockstedt-Kaalund nu landsdækkende.

Vi vil generelt være kundernes foretrukne alternativ til de større advokatfirmaer i Danmark. Inden for udvalgte forretningsområder vil vi være en betydende landsdækkende aktør.

Brockstedt-Kaalund advokatpartnerselskab driver advokatvirksomhed under CVR-nr.: 34 74 01 78 fra adressen Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg og fra Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn (København).

Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab ejes pr. 1. januar 2019 af en partnerkreds bestående af 11 partnere og en bestyrelse. Alle partnere på de to kontorer er aktive advokater og fungerer i det daglige som jurister på lige fod med de øvrige jurister i firmaet.

LNI Oasis
Via vores kontor i København er Brockstedt-Kaalund medlem af LNI Oasis, som er et verdensomspændende netværk af advokatvirksomheder i mere end 50 lande med over 5.000 deltagende advokater. Se nærmere på www.lninternational.com

 

Arbejde er ikke alt – men en vigtig del af en god tilværelse. Hos Brockstedt-Kaalund har vi en uformel omgangstone, præget af en travl hverdag og et stort engagement i virksomheden. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere er helstøbte mennesker med tid til både arbejde og fritid.

Advokater og jurister med erfaring
Det er vores ambition, at firmaet oplever en løbende og konstant vækst. Vi vil derfor gerne modtage en uopfordret ansøgning fra dig, hvis du er advokat eller har en anden relevant juridisk uddannelse. Alle ansøgninger vil naturligvis blive behandlet strengt fortroligt. Ansøgninger til kontorerne i Silkeborg, Brædstrup og Aarhus sendes til info@bklaw.dk. Ansøgninger til kontoret i København sendes til cph@bklaw.dk. Vi lægger vægt på kvalitet i sagsbehandlingen, gode juridiske evner og evnen til at samarbejde. Din ansøgning vil blive opbevaret i seks måneder, og hvis vi kan se et behov for en person med din profil, vil vi kontakte dig. 

Advokatfuldmægtige
Vi er et full-service advokatkontor, og vores fuldmægtige modtager en grundig oplæring i advokatfaget hos os. Vi ansætter både helt nye jurister og jurister med erhvervserfaring. Det er vores ambition, at vores fuldmægtige gradvist bliver specialiseret inden for et specifikt juridisk område. Vi opfordrer til at vente med at indsende en ansøgning om ansættelse som advokatfuldmægtig, indtil vi opslår en sådan stilling her på hjemmesiden.

Sagsbehandlere og administrative medarbejdere
På kontorerne har vi mange sagsbehandlere og andet administrativt personale ansat. Sagsbehandlerne er primært advokatsekretærer, og vi opfordrer til, at vores sekretærer gennemfører Paralegal-uddannelsen. Vores sagsbehandlere arbejder selvstændigt og med et stort ansvar. Vi vil gerne modtage en uopfordret ansøgning fra dig, hvis du er advokatsekretær eller har en anden relevant uddannelse, og hvis du kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.

Brockstedt-Kaalunds behandling af persondata
Læs om Brockstedt-Kaalunds behandling af persondata i forbindelse med jobansøgninger her...

Aktuelle ledige stillinger 

Advokaterne hos Brockstedt-Kaalund er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet, ligesom alle advokater hos Brockstedt-Kaalund i både Silkeborg, Aarhus og København er omfattet af firmaets generelle ansvarsforsikring og garantiordning tegnet i TRYG. 

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Brockstedt-Kaalund, uanset hvor virksomheden udøves. 

Advokaterne hos Brockstedt-Kaalund er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af at vores behandling af din sag eller honorar ikke lever op til dine forventninger, opfordrer vi dig til at tage kontakt til den indehaver, som er ansvarlig for din sag eller til vores direktion. Ønsker du at indgive en egentlig klage over behandlingen af sagen, skal klagen indgives til Advokatnævnet inden 1 år efter, at det, der skal klages over, er konstateret. Ønsker du at klage over honoraret, kan det også ske til Advokatnævnet senest 1 år efter honorarkravet blev kendt. Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnet 
Kronprinsessegade 28 
1306 København K

Tlf. 33 96 97 98 
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Se eventuelt yderligere oplysninger på www.advokatsamfundet.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!