Privat

Forsikring

Hos Brockstedt-Kaalund varetager vi alle forsikringsretlige aspekter inden for private forsikringer.

Private forsikringer kan blandt andet være pensionsforsikringer, erhvervsevnetabsforsikringer samt ulykkes- og livsforsikringer. 

Derudover behandler vi sager vedrørende eksempelvis ejerskifteforsikringer, hus- og indboforsikringer. Det kan være sager, som vedrører forsikringsskader på ejendom, herunder erstatningsopgørelse i forbindelse med brand, forureningsskade, skader ved nybyggeri eller lignende.

Værgemål

Hvad er værgemål?

Værgemål kan iværksættes for at beskytte voksne, der på grund af helbredsmæssige forhold ikke er i stand til at varetage deres egne økonomiske og/eller personlige anliggender. I stedet udpeges en værge til at handle på personens vegne. 
Alle børn og ugifte unge under 18 år har også en værge, forældremyndighedsindehaveren, til at varetage deres økonomiske forhold.

Typer af værgemål

For personer, der er fyldt 18 år, kan der iværksættes værgemål. Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt. 

Strafferet

Flere af vores advokater har mange års erfaring i førelse af straffesager som forsvarer. 

Straffesager omfatter sigtelser for overtrædelse af straffeloven, f.eks. vold, tyveri, bedrageri, falskneri. Området omfatter også overtrædelser af f.eks. færdselsloven, planlov og miljølove.

Hos Brockstedt-Kaalund har vi 4 advokater, der er beskikkede af Justitsministeriet som beneficerede forsvarsadvokater og derfor fører mange straffesager: I Silkeborg er det Karen Marie Jespersen og Steen P. Husbjerg, og i København er det Ole Larsen samt Charlotte Møller Larsen.

Leje af bolig

Har du problemer med din udlejer? – eller er kommet i klemme på grund af en dårlig eller upræcis lejekontrakt? 

De fleste konflikter mellem en lejer og vedkommendes udlejer opstår på grund af:

• Huslejens størrelse – lejeforhøjelser eller lejenedsættelser
• Misligholdelse af lejeaftalen eller lejemålet
• Ophør af lejemålet grundet manglende betaling eller misligholdelse
• Fraflytning og tilbagebetaling af depositum

Køb & salg af bolig

Er du privatperson, er et huskøb oftest den absolut største investering, du foretager dig i dit liv. Med en professionel rådgiver ved din side kan du være sikker på, at du får en uvildig og kompetent rådgivning.
Brockstedt-Kaalund har en mangeårig erfaring med ejendomshandler. Du vil modtage rådgivning om selve købsaftalens indhold og de mange tilhørende dokumenter, og handlen vil efterfølgende blive fulgt tæt med blandt andet udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og kontakt til myndigheder, ejendomsmægler, bank etc. 

Konfliktløsning

Konfliktløsning i form af mediation er et alternativ til en retssag. En mediatoruddannet advokat forsøger i fællesskab med parterne at finde en løsning, hvor parterne selv er i centrum af løsningen, eventuelt med bistand af deres advokater, men parterne spiller selv hovedrollen. Parterne undgår en kostbar retssag og får en løsning, som de selv har haft indflydelse på. Ofte med den tillægsgevinst at et eventuelt samarbejde kan genoptages.

Gældssanering

Gældssanering er en mulighed for at opnå en samlet ordning med dine kreditorer og i den forbindelse få eftergivet en del af gælden.

Flere af vores advokater har indgående erfaring med ansøgning om og opnåelse af gældssanering. Advokaterne Charlotte Møller Larsen og Ole Larsen er begge faste medhjælpere i Sø- og Handelsrettens skifteret i gældssaneringssager, mens Advokat Karen Marie Jespersen er det ved skifteretten i Viborg.

Familieret & arv

Brockstedt-Kaalunds familieretsafdeling består af et stort team af eksperter indenfor familie- og arveret. Vores advokater lægger stor vægt på en tæt dialog og et nært samarbejde om sagen, så vi finder den løsning, der passer til netop jeres forhold.

Brockstedt-Kaalunds specialister i familie- og arveret hjælper bl.a. ved: 

Erstatning & forsikring

Vores specialister i erstatningsret har mangeårig erfaring med behandling af sager, der involverer personskade, herunder:

• Trafikskader 
• Arbejdsskader 
• Sportsskader 
• Patientskader 
• Privattegnede forsikringer 
• Psykiske skader
• Voldsoffersager 
• Retssager

Et væsentligt område i rækken af personskadetyper er psykiske skader, som vi har gjort til et særligt fokusområde. Derfor er vi blandt de førende specialister på dette felt.

Dødsfald

Når I mister et familiemedlem, kan der være mange spørgsmål, der melder sig, både praktiske og juridiske forhold. Vi kan hjælpe dig med mange af disse spørgsmål:

• Praktiske forhold efter dødsfaldet
• Kontakt til skifteretten
• Opstart af bobehandling
• Udlevering af boet fra skifteretten
• Hvordan skal boets værdier håndteres - skal I vælge privat skifte eller skifte med bobestyrer?
• Skal der betales skat?
• Hvordan fordeles arven?

Der er meget papirarbejde i et dødsbo, f.eks:

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!