Erhverv

Konkurskarantæne

Går et selskab med begrænset hæftelse, typisk ApS eller A/S konkurs, kan alle, der har deltaget i ledelsen af selskabet blive mødt med krav fra kurator om pålæg af konkurskarantæne. Det vil sige, at du ikke må deltage i et selskabs ledelse de følgende 3 år, og at du bliver slettet i Erhvervsstyrelsen for alle registrerede bestyrelses- og direktionsposter.

Fonde

Vi tilbyder specialiseret rådgivning inden for fondsretten.

En fond er en selvejende juridisk institution, hvorfor der gælder nogle helt særlige regler for fonde. Der er intet ejerskab af fonden men i stedet en bestyrelse, som skal bestyre fondens midler og sørge for, at fondens formål efterleves af bestyrelsen. Fonde er underlagt en række regler i fondsloven, ligesom der findes en række uskrevne retsgrundsætninger for fonde.

Virksomhedsoverdragelse

Køb og salg af virksomheder er en kompliceret og omstændig proces. Vidt forskellige love og paragraffer skal overholdes, samtidig med at selve handlen skal være tilfredsstillende for begge parter.

Udbud

Udbudsreglerne er til for at sikre en effektiv konkurrence på et givent marked, samtidig med at reglerne har til hensigt at yde retlig beskyttelse til tilbudsgiveren. Når en kontrakt sendes i udbud giver det selvsagt en forretningsmulighed for tilbudsgiveren, som dog bedst kommer til at udnytte denne mulighed, hvis vedkommende har en god forståelse for udbudsgrundlaget, udbudsmaterialet samt reglerne for udbuddet. Det gælder om, at forstå det konkurrencemæssige element i kontrakten og se både de forretningsmæssige muligheder men også de indbyggede risici ved kontrakten.

Transportret

Transportret vedrører blandt andet problemstillinger omhandlende tab af gods, forsinkelse heraf eller beskadigelse af gods under transport. Transportretten er i høj grad reguleret af internationale konventioner, national lovgivning og standardiserede aftaler. Samtidig bærer transportretten præg af korte reklamationsfrister, korte forældelsesfrister, strenge bevisbyrderegler, ansvarsbegrænsninger og komplekse værnetings- og lovvalgsspørgsmål. Transportretten involverer i reglen også mange aktører.

Skat & moms

Skat og moms er områder, der altid bør være fokus på i en hvilken som helst virksomhed.

Selskabsret

Styr på selskabsformen og skræddersyede overenskomster mellem ejerne af en virksomhed forebygger uventede tab og sikrer et godt samarbejde.

Retssager

At føre en sag ved retten kræver ikke blot kendskab til det regelsæt, der regulerer retten, og et knivskarpt fokus på sagens vigtigste punkter. Det kræver også en særlig evne til at trænge igennem mundtligt, når sagen procederes og vidner afhøres. Hos Brockstedt-Kaalund byder vores specialister ind med relevant ekspertise, mens sagen forberedes og gennemføres. I alle sager foretager vi en indledende vurdering af, hvordan tvisten løses bedst og billigst for kunden.

En række af vores advokater er specialiserede i at føre retssager for byret, landsret og Højesteret. 
 

Miljø- & Planlovgivning

Miljø- og planlovgivning er et retsområde, som involverer både offentlig ret og civil ret. Listen over de miljømæssige beskyttelseskrav er lang og omfatter også kulturbeskyttelsesregler, havmiljøbestemmelser samt regler om råstofudnyttelse. Planlovgivningen udgør rammerne for myndigheders anvendelse af arealer. Retsområdet gør sig oftest gældende i samspil med miljø- og byggeloven.

Vi yder kompetent juridisk bistand inden for områderne miljø- og planlovgivning -  til offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder og private.

Kontraktindgåelse

En mundtlig aftale kan være lige så god som en skriftlig. Desværre kniber det ofte med hukommelsen hos aftalepartneren, når der er risiko for, at det kan koste penge. Derfor er en kontrakt altid den bedste løsning.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!